BF/Marko Đoković

AŠIKOVANJE 2
Dirigent:
Danijel Rajskin
Solista:
Milan Savić, saksofon
P. I. Čajkovski: Frančeska da Rimini
Ivan Brklјačić: Koncert za saksofon i orkestar (porudžbina)
S. Prokofjev: Romeo i Julija – odlomci

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744