BF/Marko Đoković

Uzvišenije 2

Dirigent:
Kristijan Mandeal

Solista:
David Frej, klavir

A. Pert: Fratri
F. Šopen: Koncert za klavir i orkestar br. 2
F. Delijus: Šetnja u rajskom vrtu
R. Štraus: Smrt i preobraženje

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744