BF/Marko Đoković

Mrakobes 4
Dirigent: Mihail Jurovski
Solista: Sofija Gulbadamova, klavir
Program: M. Musorgski, A. Kazela, D. Šostakovič

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na tel. 0112630744