BF/Marko Đoković

Ašikovanje 5
Dirigent: Fabris Bolon
Solista: Anti Sirala, klavir
Program: B. Smetana, E. Grig, A. Šenberg

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na tel. 0112630744