BF: Marko Đoković

NOVOGODIŠNJI KONCERT 1

Umetnički vođa:
Aleksej Igudesman

Aleksej Igudesman: Beethoven & More

 

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na tel. 0112630744