Novogodišnji koncert barokne muzike pod svećama
Ansambl za ranu muziku New Trinity Baroque