Novogodišnji koncert barokne muzike pod svećama

Ansambl za ranu muziku

New Trinity Baroque

Dirigent: Predrag Gosta, SAD/Srbija

 

Cena karata: 1.000 din.