Novogodišnji koncert barokne muzike pod svećama

Ansambl za ranu muziku New Trinity Baroque

Program: Bah, Vivaldi, Koreli, Skarlati, Teleman

 

Cena karata: 500 din.