Beogradske promenade

Ansambl Libercuatro

 

Organizator: Centar za muziku
Cena ulaznica: 300 din.