142 GODINE KOLARČEVE ZADUŽBINE

Koncert/ Najuspešniji mladi umetnik u 2019. godini
po izboru Udruženja muzičkih umetnika Srbije

Jovana Stošić, violina

Natalija Mladenović, klavir

 

SVEČANI SKUP SA URUČENjEM GODIŠNjIH PLAKETA KOLARČEVE ZADUŽBINE ODLOŽEN JE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE.

 

Organizator: Centar za muziku
Besplatne ulaznice na biletarnici Kolarca