Александра и Ингрид
Недеља, 22. април у 11 сати
Велика дворана

Циклус: Коларчев подијум камерне музике Александра Ристић, сопран Ингрид Јанковић, клавир Програм: П. Коњовић, Кнез од Зете – (Анђа) „ Еј, пусто море“ П. Коњовић, Женидба Милошева – (Вила Равијојла) „Мојих се сеја осветна песма ори“ П. Коњовић, Женидба Милошева – (Вила Равијојла) „Бисер низо под низана“ П. Коњовић, Коштана (Костана) – „Море насред села“…

Еуген Инђић, клавир
Уторак, 8. мај у 20 сати
Велика дворана

Еуген Инђић, клавир Програм: Ф. Шопен – Ноктурнo це-мол, оп. 48 Ф. Шопен – Балада бр.2, ге-мол, оп. 23 Ф. Шопен – 3 мазурке: оп. 24 бр.4, бе-мол оп. 30 бр.3,  Дес-дур оп. 59 бр.3,  фис-мол Ф. Шопен – Соната бр.2, бе-мол, оп. 35 *** Р. Шуман – Крајслериана оп.16 Ф. Шопен – Скерцо бр.2,…