Еуген Инђић, клавир

Програм:

Ф. Шопен – Ноктурнo це-мол, оп. 48
Ф. Шопен – Балада бр.2, ге-мол, оп. 23
Ф. Шопен – 3 мазурке:
оп. 24 бр.4, бе-мол
оп. 30 бр.3,  Дес-дур
оп. 59 бр.3,  фис-мол
Ф. Шопен – Соната бр.2, бе-мол, оп. 35

***
Р. Шуман – Крајслериана оп.16
Ф. Шопен – Скерцо бр.2, бе-мол, оп.31
И. Падеревски – Менует Ге-дур

Биографију уметника можете прочитати овде.

 

Организатор: Београдски Шопен фест

Цена карата: 600, 900 и 1.200 дин.