У овим ванредним околностима успели смо, захваљујући уметницима који су се одазвали нашем позиву, да организујемо Годишњу изложбу Галерије и тако вас подсетимо на њихове самосталне изложбе.

Годишња изложба обухвата одабране радове уметника који су по избору Савета галерије током протекле излагачке сезоне самостално излагали у Галерији Задужбине Илије М. Коларца.

Изложба представља сажети преглед једногодишње изложбене продукције ове галерије и пружа пресек различитих ауторских концепата, пластичних модела и личних поетика излагача. 

МАРКО КРЕСОЈА, скулптуре

ЉИЉАНА БУРСАЋ, мултимедија

СЛОБОДАНКА СТУПАР, полиптих + аудио инсталација

МИЛЕНКО СТЕВАНОВИЋ, слике

ЈУЛИЈАНА ПРОТИЋ, скулптуре

ЈЕЛЕНА АРАНЂЕЛОВИЋ, слике

ДРАГАНА КУПРЕШАНИН, комбинована техника

ВЕЉКО ВУЧКОВИЋ, слике

ЈЕЛЕНА ИЛИЋ, туш на папиру

Због  објективних околности на изложби нису могли бити представљени радови Лукаша Бутовског и Сање Момчиловић, Јелене Пантелић и Ливие Салаи (Тригон).

Чувајте се и будите доброг здравља.

Дружимо се у новој излагачкој сезони.

 

Изложба ће бити отворена до 28.8.2020. радним данима од 10 до 17 часова.