ФЛЕКА НА ЗИДУ
Александар Ракезић
13 – 24. 2. 2024.
Ликовна галерија 

Може ли слика
преузета из масовних медија
која је одбачена од стране културне јавности
традиционалним сликарским поступком
превазићи статус реплике
и постати суверено
уметничко
дело?

Серија слика под називом Имаго настаје у оквиру докторског уметничког пројекта на Факултету ликовних уметности у Београду. Oкосница истраживања је феномен слике са фокусом на сликама из масовних медија, пре свега из дигиталне сфере. Предлошци су дигиталне компјутерски генерисане или фотомонтиране слике без ауторства које у себи садрже мотив срца. Овакве садржаје које људи размењују у дигиталној комуникацији, могу се наћи и на позадинама (wallpaper) телефона и рачунара. Серија илуструје варијације на ту тему, константно третирајући сваки комад као класицистичко дело штафелајног сликарства чиме се преиспитује савремено сликарство и његове тематске и формалне границe. Слике су свуда око нас и рапидно се умножавају пренагомилавајући нашу пажњу, нашу ограничену емотивну и архивску меморију. Слике којима смо бомбардовани готово рефлексно осуђујемо као уметничке или неуметничке, добре или лоше, политичне или аполитичне управо на основу вишка вредности које оне носе у себи. Пракса показује да се најлакше одбацују и стигматизују медијске слике које су пуке поруке друштву капитализма. Управо овакве медијске слике су послужиле као инспирација за серију радова чији је део приказан на изложби Флека на зиду.

На изложби ће бити приказане слике из циклуса Имаго, амбијентална инсталација и архива уметникових предложака који су инспирисали настанак изложбе Флека на зиду.  Концепција поставке настаје као резултат дијалога са историчарем уметности Лавом Мреновићем који је подстакао својеврсни playfulness који преовладава изложбом.

 

Биографију уметника можете прочитати овде.

 

Изложба ће бити отворена до 24. 2. 2024. радним данима од 10 до 20, суботом од 10 до 16 часова.