Холистичка комуникација је посебно осмишљен програм едукације (предавања, семинари и курсеви) и тренинга комуникативних вештина и пракси (радионице)

Програм је намењен свима који желе да:

  • унапреде своје комуникативне компетенције
  • побољшају своје односе са другима
  • осећају задовољство у сопственој кожи

На темељу ХОЛИСТИЧКОГ приступа КОМУНИКАЦИЈИ, проф. Томић креирала је МАПТЕР – јединствени систем/протокол вођене комуникације

МАПТЕР метод је техника, савршен алат за

  • решавање проблема
  • разумевање порука
  • постизање задовољства у делању
  • оптимализацију односа у свим сферама живота
  • промишљено коришћење језика
  • храброст у доношењу одлука
  • прихватање одговорности за осећања, мисли и акције

Зорица Томић је српски културолог, социолог културе, публициста и колумниста у бројним новинама и часописима. Дипломирала је филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду где је и докторирала 1996. године. Ради као ванредни професор на Филолошком факултету у Београду, где предаје Културологију и Комуникологију, као и на Факултету за културу и медије Мегатренда. Предавала је и на Факултету политичких наука. У књигама „Комуникологија“ и „Комуникација и јавност“ бави се феноменом комуникације, њеним значајем као и односом комуникације и различитих области.

Комуникација је авантура! Добро дошли!