Среда, 26.2.

Мала сала, у 18.00

 

Учествују:

Проф. др Марија Митић, Универзитет у Београду, Филозофски
факултет, Одељење за психологију
Доцент др Никола Петровић, Универзитет у Београду, Филозофски
факултет, Одељење за психологију
Тања Кисић, клинички психолог, Одељење хемато-онкологије, Институт
за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Мијодраг Богићевић, социјални радник, Белхоспис центар за палијативно
збрињавање Београд
и ауторка

Опширније: https://www.datastatus.rs/proizvod/47471/pedijatrijska-psihoonkologija