Среда 27.2.

Мала сала, у 19.30

Учествују: проф. др Зоран Пауновић, проф. др Сабахудин Хаџиалић, проф. др Иво Висковић, проф. др Драган Бошковић и ауторка

Модератор: др Ненад А. Васић

 

Монографија Амерички поствијетнамски мушки идентитет културолошки испитује однос идеологије и идентитета и тако реконструише дискурзивни, друштвено-политичко-историјски миље једног посебног раздобља у америчкој историји. Раскривањем утицаја идеолошког дискурса на свакодневницу Америке тога доба, ова студија је усмерена ка контроверзним темама као што су насиље (у породици и друштву), расни сукоби, и тзв. поствијетнамски синдром. Управо се зачеци доминантне америчке идеологије могу пронаћи у доктрини Manifest Destiny, која је уграђена у саме темеље америчке нације, а чије многобројне манифестације су биле видљиве у свим америчким ратовима, укључујући и рат у Вијетнаму, што ова књига категорички демистификује. Интерпретативно изазован, Амерички поствијетнамски мушки идентитет изнова потврђује уплетеност производње идентитета у мрежу политике, моћи, економије и историје.