Књига Историја кардиохирургије у Србији посвећена је вишеструким јубилејима: 70 година (1946) кардиохируршког рада у Србији, 15 година (2001) од формирања Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије и 10 година (2007) од оснивања последипломске Катедре кардиохирургије на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

Мотиви групе аутора били су да нашој стручној и широј јавности представе професионална и научна достигнућа српске кардиохирургије и њен историјски и хронолошки развој током седамдесет година постојања, од најранијих, пионирских дана, непосредно по завршетку Другог светског рата, до 2016. године. У књизи су представљени и досада необјављени подаци у вези с појединим периодима историјског развоја кардиохирургије у Србији, који би требало да допринесу академском образовању и усавршавању наших лекара, првенствено кардиохирурга и кардиолога.

У писању књиге учествовало је осам наших истакнутих стручњака из области кардиохирургије и кардиоанестезије, од којих су већина наставници Медицинског факултета Универзитета у Београду, и руководиоци у својим институцијама.

Књига представља прву свеобухватну публикацију у Србији на ову тему.