Учествују: Александра Хаџи Бошковић (преводилац), Нева Саравија (уредник) и Ајше Ајџан  Кесиџи