Разговор о књигама НЕНАДА ЦЕКИЋА

„УТИЛИТАРИЗАМ И БЕНТАМОВА ФИЛОЗОФИЈА МОРАЛА“

и

„ФИЛОЗОФИЈА МОРАЛА ЏОНА СТЈУАРТА МИЛА. Мил и миловски утилитаризам“

Среда 6.3.

Мала сала у 19.30

 

Учествују: др Миша Ђурковић, др Саша Добријевић и аутор

 

Џереми Бентам је оснивач и утемељитељ утилитаризма који је данас вероватно најраспрострањенија етичка теорија. Монографија Ненада Цекића „Утилитаризам и Бентамова филозофија морала“ даје исцрпну експозицију специфичности Бентамовог утилитаризма, али излаже и основе тог учења као нормативно-етичке теорије. (…) У пет поглавља књиге изнети су и детаљно разјашњени кључни појмови како „класичног“, тако и савременог утилитаризма. Посебна пажња посвећена је Бентамовој визији „квантитативног“ утилитаризма. У засебном поглављу изложене су и класичне замерке његовој теорији. Ово је прва студија о Бентамовом утилитаризму на српском језику. (Из рецензије др Јована Бабића)

 

У књизи „Филозофија морала Џона Стјуарта Мила. Мил и миловски утилитаризам“ Ненада Цекића дати су преглед и критичка анализа темељних филозофских претпоставки Милове теорије морала. Књига се бави нормативно-етичким садржајем и метаетичким претпоставкама Миловог утилитаризма као опште нормативне теорије. Студија Ненада Цекића је први покушај да се на нашој филозофској сцени на обухватан начин прикаже и оцени Милово утилитаристичко етичко учење које је и данас актуелно и врло утицајно. (Из рецензије др Владимира Н. Цветковића)

 

Ненад Цекић (1963), филозоф, предаје на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Објавио је књигу Држава између анархије и утопије (Етичке претпоставке Нозикове теорије државе). У јануару 2019. у издању Академске књиге изашле су две његове студије Утилитаризам и Бентамова филозофија морала и Филозофија морала Џона Стјуарта Мила. Мил и миловски утилитаризам.