Мала сала, среда 3. новембар 2021, у 19 сати

Представљање зборника радова:

Habib Kazdaghli (Coordination), Histoire de la mémoire. Traumatisme de la mémoire et thérapie de l’histoire, Tunis, Université de la Manouba, 2021.

/Хабиб Каздагли (Координатор), Историја сећања. Трауматизам сећања и терапија историјеТунис, Универзитет Мануба, 2021/

Учествују:

Participants:  

Др Хабиб Каздагли, професор, Универзитет Мануба, Тунис, Тунис

(Dr Habib Kazdaghli, Professor, University of Manouba, Tunis, Tunisia)

Др Густав Д. Кечкеш, научни саветник, Историјски институт, Будимпешта, Мађарска

(Dr Gusztáv D. Kecskés, Research professor, Institute of History, Budapest, Hungary)

Др Станислав Сретеновић, научни саветник, Институт за савремену историју, Београд, Србија

(Dr Stanislav Sretenovic, Research professor, Institute of Contemporary history, Belgrade, Serbia)

Консекутивни превод: др Станислав Сретеновић