Из едиције Монографије Института за српски језик САНУ –
три књиге (2023. година):

Драгана Цвијовић
Збирне именице у савременом српском језику

Милица Стојановић
Глаголи са више префикса у српском језику

Марија Ђинђић
Семантичко-деривациона анализа турцизама
у савременом српском језику

Уводничар:
Владан Јовановић
виши научни сарадник, уредник едиције

О књигама говоре:
Др Ненад Ивановић, виши научни сарадник
Др Марина Спасојевић, виши научни сарадник
Др Снежана Петровић, научни саветник
Проф. др Рајна Драгићевић

УЛАЗ СЛОБОДАН