Предавање

ОДРЖИВИ И ЕТИЧКИ РАЗВОЈ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Предавач
Др Смиљана Антонијевић Убоа,
Институт за технологију Илиноиса, Чикаго, САД
Уводна реч
Др Небојша Нешковић,
председник Српске подружнице Римског клуба
У сарадњи са Српском подружницом Римског клуба

Одрживи и етички развој вештачке интелигенције

Смиљана Антонијевић Убоа,
Институт за технологију Илиноиса, Чикаго, САД

У промишљању вештачке интелигенције (АИ) и других нових технологија, јавни дискурс се често креће у оквирима дихотомије технофобија-технофилија, и то обавијено велом корпоративних и/или војних тајни с једне стране и сензационалистичких медијско-холивудских наратива с друге стране. Дебате и одлуке о развоју, коришћењу и контроли АИ, слично томе, најчешће се одвијају у оквиру уског круга админстративних, корпоративних и политичких актера, иако те одлуке дотичу све сегменте друштва.
Како се таква ситуација може променити?
У овом предавању биће речи о механизмима којима се развој, управљање и употреба АИ могу демократизовати и учинити свеобухватнијим, праведнијим и систематским. На почетку предавања биће дат кратак приказ теоријско-методолошког оквира формулисаног на постулатима одрживог развоја, антропологије технологија у настајању и партиципативног дизајна који приказује како се могу дестабилизовати тренутно устаљени обрасци промишљања АИ. У наставку предавања ауторка ће размотрати примену овог теоријско-методолошког оквира у пракси, приказујући најпре резултате свог антрополошког рада у мултидисциплинарном тиму задуженом за развој АИ у софтверској компанији у Силиконској долини, а потом и резултате прве народне скупштине формиране у САД с циљем јавне дискусије и гласања о АИ. Завршни део предавања биће посвећен дискусији са публиком о могућностима одрживог и етичког развоја вештачке интелигенције у Србији.

 

УЛАЗ СЛОБОДАН