Књижевно вече

 

ЈЕЛЕНА ПИЛИПОВИЋ

„ДИВОТНИЦЕ“

 

Четвртак  17. 1.

Мала сала, у 19.30

Учествују: Јован Попов, Петар Јевремовић и ауторка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Постоје два Рима. Да је тако, уверава нас Јелена Пилиповић. Један је спољашњи, други је унутрашњи. Један је стваран, други је још стварнији. Њих повезује зналачки испричана прича. Језик је савремен, иронијски заокупљен древношћу. И фикцијом. То је прича о мушкарцима и женама који траже себе. Тражећи себе, они плове кроз време. То време није линеарно. Историјско. Оно је, парадоксално, полифонично. Путено и заводљиво. Огледално. Оно собом носи мноштво гласова: гласова прошлости и гласова садашњости. И мноштво ликова. Међусобно, они се огледају. Траже и препознају. Сусрећу. Мимоилазе и растају.“

Петар Јевремовић

 

Јелена Пилиповић (Београд, 1972) предаје на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду, на коме је стекла звање магистра тезом Панпоетизација – поетолошко одређење појма и његова примена у идиличној књижевности, као и доктора наука дисертацијом Платонова мисао као градитељски принцип Вергилијевог дела. Постдокторско истраживање на Институту за антропологију и историју античких светова у Паризу приведено је крају радом Трансфигурације ероса – многоликост феномена љубави у Сапфиној поезији  Објавила је монографије Орфејев век, Locus amoris, Дијалошко читање Сапфине поезије (2014), Ка лепоти – Еротолошко читање Сапфине поезије (Награда „Никола Милошевић“ за најбољу књигу у области филозофије, естетике и теорије књижевности и уметности за 2016. годину) као и многобројне научне радове на српском, енглеском и француском језику. Добитница је Истраживачке награде града Париза.