КАРЦИНОМ ДОЈКЕ – ИЗАЗОВ САВРЕМЕНОГ ДОБА
Карцином дојке је најучесталија форма малигнитета код жена у свету. Србија има највећу стопу смртности у Европи. Иако се дијагностички и терапеутски приступи стално унапређују, смртност, чак и код младих пременопаузалних жена, се не смањује. Шта више, рапидна прогресија, висок метастатски потенцијал и резистенција на терапију су наша свакодневица.
Ова трибина, иницирана пројектом Фонда за науку Републике Србије: „Exploring new avenues in breast cancer research: Redox and metabolic reprogramming of cancer and associated adipose tissue“, има за циљ да окупи лекаре и истраживаче који ће приближити проблем и појаснити савремене токове у превенцији, дијагностици и третману карцинома дојке, у светлу најновијих научних сазнања.

Учесници:
Модератор
Проф. др Бато Кораћ
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду
Биолошки факулет, Универзитет у Београду

Поглед на карцином дојке из угла хирурга
Prim. dr sc. Александар Мартиновић, хирург-онколог, клинички асистент
Институт за онкологију и радиологију Србије

Гојазност и карцином дојке
Проф. др Биљана Срдић Галић
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Масно ткиво дојке – микросредина за карцином
Др Александра Јанковић, научни саветник
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Ћелијска хетерогеност карцинома дојке у дијагностици и третману
Проф. др Александра Кораћ
Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Лични став на карцином дојке
Проф. др Драгана Вујић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“
Медицински факултет, Универзитет у Београду