Циклус у сарадњи са Научним друштвом Србије

ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ: САВРЕМЕНА ИСТРАЖИВАЊА И ПРИМЕНЕ  

Инаугурациона предавања чланова Научног друштва Србије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петак,  11. 10. 2019.  у 18.00

РЕШАВАЊЕ ТЕШКИХ ПРОБЛЕМА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИМ ИДЕЈАМА

Проф. др Љубомир Јанковић,

Универзитету у Хертфордширу у Великој Британији

 

Петак, 18. 10. 2019.  у 18.00

ПРОЦЕСИ САГОРЕВАЊА И УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проф. др Александар Јововић,

Машински факултет, Универзитет у Београду

 

Петак, 25. 10. 2019.  у 18.00

ЕНЕРГЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ ГРАДОВА У 21. ВЕКУ

Проф. др Александар Иванчић, 

Aiguasol Engineering, Barcelona, Spanija.

 

Петак, 1. 11. 2019.  у 18.00

НЕЛИНЕАРНИ ОСЦИЛАТОР – теорија и примена

Проф. др Ливија Цветићанин,

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

 

Мала сала Коларчеве задужбине – Улаз слободан

 

 

Петак, 11. 10. 2019. у 18 сати

Решавање тешких проблема  интердисциплинарним идејама

Проф. др. Љубомир Јанковић

У овом предавању професор Љубомир Јанковић говори о путовању кроз различите дисциплине и објашњава како му је узимање инспирација и идеја из на изглед неповезаних дисциплина помогло да реши тешке проблеме у другим дисциплинама. На овом путовању он повезује тачке између појава настајања у природи, науке о сложености, рачунарске науке, грађевине и архитектуре и објашњава како је ово обавестило његово истраживање на пројектовању зграда са нултом емисијом угљеника. Он оспорава традиционални научни приступ ’од врха на доле’ и објашњава како приступ решавању проблема ‘од дна на горе’ смањује границе између дисциплина и води нас даље на путу научних открића.

 

Петак, 18. 10. 2019. у 18 сати

Процеси сагоревања и утицај на животну средину

Проф. др Александар Јововић

Процеси сагоревања су и данас доминатан процес у производњи електричне и топлотне енергије. У овим процесима, једноставним рекацијама настају просте загађујуће компоненте као што су сумпор-оксиди или угљен-моноксид, али су присутне и веома сложени хемијски механизми током којих настају азотни-оксиди и разни типови угљоводника. Испуштање ових компонената у животну средину доводи до познатих феномена као што су киселе кише, климатске промене и др. Наведени феномени значајно се одражавају на здравље људи, квалитет животних станишта, штету усевима, оштећења споменичке културе.

 

Петак, 25. 10. 2019. у 18 сати

Енергетско планирање градова у 21. веку

Проф. др Александар Иванчић

Добро је познато да су градови поприште цивилизацијске борбе за очување наше планета, али и за заштиту здравља нијхових житеља. Ради тога се у савременим градовима спроводи проактивно планирање за побољшање њихових енергетских система.

Предавање ће обухватити конкретна искуства везана за пројекте усмерене на развој локалних енергетских инфраструктура. На примеру Барселоне, града где предавач живи и ради већ 28 година, као и других шпанских и латиноамеричких градова говориће се о системима даљинског грејања и хлађења, електричним микро мрежама, као и о промоцији локалних енергетских заједница.

 

Петак, 1. 11. 2019. у 18 сати

Нелинеарни осцилатор – теорија и примена

Проф. др Ливија Цветићанин

У природи али у свакодневном животу окружени смо појавама које се периодично понављају у неким временским интервалима. Таква кретања се обично називају осцилаторним. За њихово проучавање неопходно је увести поједностављени физички модел тзв. нелинеарни осцилатор који се састоји од масе везане на еластични или вискоеластични елемент. Кретање је побуђено силом  и започиње из неког почетног положаја одређеном почетном брзином. У општем случају математички модел тог система је једна или више диференцијалних или парцијалних нелинеарних спрегнутих једначина. Да би се дало објашњење појава у нелинеарном осцилатору неопходно је решавати математички модел. Како тачног решења нема неопходно је прибећи приближном решавању једначина и на основу њих судити о кретању. У току излагања аутор ће приказати више приближних метода за решавања нелинеарних једначина и дати тумачење решења. Анализираће се утицај почетних вредности на осцилаторне карактеристике система и дати објашњење феномена који се јављају услед постојања нелинеарности. Посебно ће се дискутовати о појави бифуркација и детерминистичког хаоса. Приказаће се примена теорије нелинеарних осцилација на проблеме у метеорологији (временска прогноза), медицини (вибрације гласних жица, Ван дер Полов осцилатор и рад срца) као и на савремене метаматеријале (еластичне и акустичне).

 

* Биографије предавача