Циклус
У ТРАГАЊУ ЗА ПРУСТОМ

Прво предавање: Против Сент- Бева

Предавач:
Проф. др Андријана Марчетић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 

 

Друго предавање: Оригиналност визије

Предавач:

Проф. др Андријана Марчетић