Циклус ПРОАКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Презентације иницијатива у култури и медијима које су утицале на промене и стварање нових вредности у локалној заједници

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији

ПРВИ ДЕО

26.11.2020. –  СЛУШАТЕ КОЛАРАЦ

Учесници:

Фахрудин Кладничанин

Академска иницијатива ФОРУМ 10, Нови Пазар

Јелица Стојанчић

Драгана Николетић

Београдска уметничка радионица БУРА

Александар Јовановић Ћуста

Одбранимо реке Старе планине

ДРУГИ ДЕО

28.11.2020. СЛУШАТЕ КОЛАРАЦ

Учесници:

Центар / Központ, Суботица

НВО Millennium, Крагујевац

Владимир Пауновић, председник

Бојан Величковић, координатор програма за младе

Јасмина Миљојковић, координаторка медијских програма

ТРЕЋИ ДЕО

30.11.2020. – СЛУШАТЕ КОЛАРАЦ

Учесници:

Ана Поповић, ТРИ ГРОША, пројекат МАЛИ И МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ

Миклош Бариа Липковски, Друштвени центар КРОВ

Марија Бариа Липковски, Центар за визуелну антропологију ВАЦ

Реља Пекић, Колектив ВИЗАНТРОП

Никола Радека, Центар за етномузиколошке делатности ЦЕД

Сви поменути покрети конститутивне су организације Друштвеног центра КРОВ