Циклус предавања

ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –
ОД СВЕСНОГ ДО НЕСВЕСНОГ

 

СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СРБИЈИ

Проф. др Бранимир Јованчићевић
Хемијски факултет Универзитета у Београду

29. фебруар 2024. у 18.00

 

ПЕРФЛУОРОВАНА ЈЕДИЊЕЊА –
ПРОБЛЕМ КОЈИ НЕЋЕ НЕСТАТИ И НЕЋЕ СЕ САМ РЕШИТИ

Проф. др Владимир Бешкоски
Хемијски факултет Универзитета у Београду

7. март 2024. у 18.00

 

МИКРОПЛАСТИКА МАКРОСКОПСКИ ПРОБЛЕМ

Др ]асмина Никодиновић Рунић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду

14. март 2024. у 18.00

 

ОД ХЕМИКАЛИЈА KOJE „ЖИВОТ ЗНАЧЕ“ ДО ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ
КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЗАБРИНУТОСТ КАДА СЕ НАЂУ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Проф. др Наташа Ђуришић Младеновић
Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду

21. март 2024. у 18.00

 

УЛАЗ СЛОБОДАН