Циклус ДРУШТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

Смиљана Антонијевић – биографија

О чему говоримо када говоримо о дигиталној хуманистици?

Научно-истраживачки рад у друштвеним и хуманистичким наукама традиционално је мање заснован на употреби технологије него што је то случај у природно-техничким наукама. Оваква ситуација почела је да се мења у ери дигиталних технологија, посебно у последњих двадесетак година и уз развој области дигиталне хуманистике. У овом предавању ауторка даје преглед дигиталне хуманистике осврћући се на настанак, развој и неке од главних дилема везаних за ову област. Предавање се базира на теоријској и емпиријској грађи сакупљеној у истраживачким пројектима на којима је ауторка радила током протеклих десет година у низу академских институција у Европи и САД. Нека од питања која ће на предавању бити разматрана обухватају:
– На које начине употреба дигиталних технологија трансформише процес научно-истраживачког рада у друштвеним и хуманистичким наукама?
– Које методолошке и епистемолошке одлике карактеришу употребу дигиталних технологија у хуманистичким и друштвеним наукама?
– Која знања су потребна да би научница била “дигитална хуманисткиња” и како се та знања стичу?
– На који начин истраживачи у друштвеним и хуманистичким наукама утичу на развој дигиталних алата и ресурса у њиховим областима истраживања?

 

УЛАЗ СЛОБОДАН