Петак 1. 3.
Мала сала, у 18.00
Циклус 150 ГОДИНА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ У БЕОГРАДУ
ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ У БЕОГРАДУ
Предавач проф. др Гордана Субаков Симић,
Универзитет у Београду – Биолошки факултет
Петак 8. 3.
Мала сала, у 18.00
Циклус 150 ГОДИНА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ У БЕОГРАДУ
НАУЧНЕ ЗБИРКЕ ИНСТИТУТА ЗА БОТАНИКУ И БОТАНИЧКЕ БАШТЕ „ЈЕВРЕМОВАЦ“
Предавач др Снежана Вукојичић, научни саветник
Универзитет у Београду – Биолошки факултет

Петак 15. 3.
Мала сала, у 18.00
Циклус 150 ГОДИНА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ У БЕОГРАДУ
УЛОГА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ „ЈЕВРЕМОВАЦ“
У КОНЗЕРВАЦИЈИ РЕТКИХ И УГРОЖЕНИХ БИЉНИХ ВРСТА
Предавачи проф. др Марко Сабовљевић,
Универзитет у Београду – Биолошки факултет

Петак 22. 3.
Мала сала, у 18.00
Циклус 150 ГОДИНА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ У БЕОГРАДУ
УЛОГА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ „ЈЕВРЕМОВАЦ“
У ФОРМАЛНОМ И НЕФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
Предавачи проф. др Милорад Вујичић и доц. др Томица Мишљеновић, Универзитет у Београду – Биолошки факултет

 

УЛАЗ СЛОБОДАН