Немања Егерић, клавир – биографија

Програм: О. Месијан – детаљније

Монументални циклус Двадесет погледа на дете Исуса (1944) спада у једно од најзначајнијих дела чувеног француског композитора Оливијеа Месијана. По својој садржини, дато дело је сврстано у репертоар програмске музике са упечатљивом употребом лајт-мотива вагнеровског типа. У њему се обрађује религиозна тематика са фокусом на библијске догађаје Христовог рођења, док за разлику од традиционалног уметничког приказивања Божићног наратива Месијан користи идиосинкратичан систем музичких знакова којима је изражавао одређене ванмузичке идеје и хришћанске симболе. Може се рећи да је Месијан датим циклусом профаном свету на теолошко-уметнички начин приближавао истине своје вере, понајвише са расветљавањем христолошког аспекта.

Из пијанистичке визуре циклус спада међу најобимнија и најзахтевнија дела клавирског репертоара. Српску премијеру Двадесет погледа на дете Исуса одржао је Роже Мираро (Roger Muraro) почетком деведесетих година у Београду. Захваљујући Егерићу, дата композиција доживљава и своје прво интегрално извођење од стране српског пијанисте, док је исто дело обрађивао и са теоријског аспекта у свом докторском уметничком пројекту.

 

Организатор: Центар за музику

Цена улазница: 500 дин.