Симфонијски оркестар РТС/ Премијере

Симфонијски оркестар РТС

Диригент: Амос Талмон

Бјанка Фаулизи Остојић, клавир

Програм: М. Савић, Ф. Лист, Ј. Брамс

 

Организатор: Симфонијски оркестар РТС

Цена карата: 400, 500, 600 дин.