Пилерови/ Први солистички концерт

Дарко, виолина

Данијел, хармоника

Сандра, виолина

Победници првог серијала Ја имам таленат

 

 

 

 

 

 

 

Цена карата: 800, 1.000 и 1.200 дин.