Стенвеј концертна сезона

Лука Дебарг биографија

 

Програм концерта:

Ф. Шопен – Полонеза у Ас-дуру, оп. 53, „Херојска“

Ф. Шопен – Баркарола у Фис-дуру, оп. 60

Ф. Шопен – Скерцо у бе-молу, оп. 31, бр. 2

Ф. Шопен – Ноктурно у це-молу, оп. 48, бр. 1

Ф. Шопен – Скерцо у ха-молу, оп. 20, бр. 1

Ј. С. Бах – Токата у це-молу, BWV 911

Л. В. Бетовен – Соната у це-молу, оп. 111

 

Организатор: Piano land

Цена карата: 1.600, 1.800 и 2.000 дин.