Свечано отварање европског конгреса

„Живети у сусрету“