Свечано отварање 7. Eвропског конгреса за особе са инвалидитетом

„Живети у сусрету“