БФ/Марко Ђоковић

Ваздух 3

Диригент:

Кристијан Мандеал

Солиста:

Александар Латковић, виолончело

Л. Бокерини: Концерт за виолончело и оркестар бр. 9
Д. Шостакович: Симфонија бр. 4
Организатор: Београдска филхармонија

Информације на број 0112630744