Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија
ЗА ЈЕДНАКОСТ
Диригент:
Данијел Рајскин

Солиста:
Александра Конунова, виолина

Е. Елгар, Земља Дембелија (У граду Лондону)
М. Брух, Шкотска фантазија за виолину и оркестар
Е. Бич, Галска симфонија

 

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs