Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија

Диригент:
Хосеин Пишкар

Солиста:
Јулијан Штекел, виолончело

Ј. Сибелијус Ноћна вожња и свитање
Блох Шеломо за виолончело и оркестар
Ј. Сибелијус Симфонија бр. 3

 

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs