Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија
ЗА ДОБАР РИТАМ
Диригент:
Хауард Грифитс

Солиста:
Стојан Кркулески, кларинет

 

Програм:
Џ. Антајл, Џез симфонија
К. Дебиси, Рапсодија за кларинет и оркестар
А. Шо, Концерт за кларинет и оркестар
Д. Шостакович, Џез свита бр. 2

 

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs