Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија
ЗА 100
Диригент:
Урош Лајовиц

Солиста:
Николас Алтштет, виолончело

К. Барановић, Симфонијски скерцо
Е. Елгар, Концерт за виолончело и оркестар
Ј. Сибелијус, Симфонија бр. 6

 

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs