Стенвеј концертна сезона

Аркадиј Володос – биографија

Програм концерта – овде

 

Организатор: Piano land

Цена карата: 2.200, 2.500, 3.000 дин.