Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“

Сећање на диригента Ангела Шурева

 

Цена карата: 400 дин.