Коларац твој свет музике

Осми и уједно последњи концерт из циклуса
Бетовенове сонате
Александар Маџар, клавир
Л. ван Бетовен: Сонате за клавир оп. 57, оп. 54, оп. 53

 

Организатор: Центар за музику
Цена улазница: 1.200 дин.