КОЛАРАЦ ТВОЈ СВЕТ МУЗИКЕ

Шести концерт из циклуса
Бетовенове сонате

Александар Маџар, клавир

Л. ван Бетовен: Сонате за клавир оп. 27, бр. 1 и 2, оп. 28, оп. 90 и 101

Улазнице, купљене за 27. март 2022, важе за овај концерт.

Организатор: Центар за музику
Цена улазница: 1.200 дин.