19,00-  АУТОР У ГОСТИМА ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ
Перформанс „Ближе истини“ и  пројекција документарног филма „Везе“
Разговор са аутором након перформанса и након пројекције филма.