Разговор о зборнику „Слободно зидарство
у југоисточној Европи од 19. до 21. века“
Мала сала, понедељак, 21.6. у 18 сати

Учествују:

Др Матевж Кошир, Архив Републике Словеније, Љубљана (видео укључење)

Проф. др Немања Радуловић, редовни професор, Филолошки факултет, Београд

Др Станислав Сретеновић, научни саветник, Институт за савремену историју, Београд

Проф. др Слободан Марковић, редовни професор, Факултет политичких наука, Београд (уредник)