Београдска филхармонија
Петак, 13.3.2020. у 20 сати
Велика дворана

#BETOVENDRAMAKVIN 3
Диригент:
Маркус Бош

Солиста:
Кијан Солтани, виолончело

Л. ван Бетовен: Магбет, увертира
L. van Betoven: Симфонија бр. 2
Р. Шуман: Концерт за виолончело и оркестар
Р. Шуман: Увертира, Скерцо и Финале

 

Концерт посвећен успомени на Зорана Ђинђића

Организатор: Београдска филхармонија
Више информација на 0112630744

Београдска филхармонија
Четвртак, 12.3.2020. у 20 сати
Велика дворана

#BETOVENJEKEVA 3
Диригент:
Маркус Бош

Солиста:
Кијан Солтани, виолончело

Л. ван Бетовен: Магбет, увертира
L. van Betoven: Симфонија бр. 2
Р. Шуман: Концерт за виолончело и оркестар
Р. Шуман: Увертира, Скерцо и Финале

 

Организатор: Београдска филхармонија
Више информација на 0112630744

 

Београдска филхармонија
Петак, 6.3.2020. у 20 сати
Велика дворана

#BRATBETOVEN 4
Диригент:
Феликс Милденбергер

Солисти:
Огњен Попoвић, кларинет
Ненад Јанковић, фагот

А. Соколовић: Концерт за оркестар
К. Штамиц: Концерт за кларинет, фагот и оркестар
Ј. Брамс: Симфонија бр. 1

Организатор: Београдска филхармонија
Више информација на 0112630744