Small Hall

Participants: Marko Nedić, Radivoje Mikić, Miloš Ković, Svetlana Šeatović i autor