Изложба ће бити отворена од 6. до 24. новембра 2018. године.

Радно време Галерије: од 10 до 20 сати, сваког дана осим недеље.

 

 

АРХЕТИПСКИ АМБИЈЕНТИ

Савремена графичка продукција упркос новитетима у погледу материјала и средстава за рад у многим својим аспектима негује традиционалне приступе и мајсторство коришћења оригиналних графичких техника. Зарад овладавања медијем графике неопходно је проћи овај тренинг у атмосфери високе дисциплине графичке радионице. Ипак, веома често на семинарима и симпозијумима посвећеним графици уз стандардну дидактику сервирани су примери матрица и алатки као сурогат фундаменталне дискусије шта савремена графика заправо јесте. Зашто радити графику? Фасцинација самим начином извођења, оним “како се прави” скреће фокус са разлога – “зашто се прави”. Графика јесте средство ликовног израза, али неопходно је признати да се њоме може рећи нешто што се не може једнако изразити другим медијима и тиме разбити идеја о техници као садржају, а уместо тога разумети је као садржај кроз технику.

Човек савременог доба поседује идентитет саткан од озбиљних дубина прошлости и заводљиве површине садашњости. Као ни један други, графички медиј има способност прецизне експресије амбивалентности, размене и културолошких мешања. Симболично, у серији радова “Архетипски амбијенти”, остајући верна ранијим интересовањима за визуелну анализу простора и предела, представљам препознатљиве ситуационе архетипове – море, стену, шуму, острво, град итд. У оваквој појави инстант – читљиве, универзалне информације, сродне сваком појединцу независно од његовог порекла, приказујем документарни и фото материјал прикупљен приликом разних путовања. Њихово готово увек црно – бело решење за циљ има да асоцира на прошлост и сећање – историју и меморију. Имајући прилике да видим, па самим тим и упоредим један исти мотив на различитим крајевима света, понекад селекцијом фотографија, а понекад комбинацијом истих овде репродукујем суштину мотива, његов симбол, фразу у оквиру које памтимо.

Кроз више алтернативних, хибридних графичких техника, приказујем могућност практиковања графике у свим условима, а не само радионичким, као и на разним подлогама, а не само на папиру. Оваквим подсећањем на доступност информације настојим да подржим ослобађање од догматског приступа графичкој технологији. Бављење графиком у савременом тренутку тиче се појмова оригиналности и репетитивности, сингуларности и мултипликације, тиража и униката, фалсификата и аутентичности, копија и оригинала – што су централни аспекти данашње културе. У свету данашње концептуалне уметности, графика је сама по себи концептуални рад.

Мина Ракиџић

 

 

Мина Ракиџић рођена је 1991. у Београду. 

Докторант је Факултета ликовних уметности у Београду где је 2015. године завршила основне и мастер студије графике.

Исте године завршила је курс Printmaking Strategies на Летњој академији уметности у Салзбургу. Године 2016. резиденцијално борави у Графичкој бази у Гуанлану у Кини, а 2018. на Уметничком институту Кала при универзитету Беркли у Калифорнији, САД.

Члан је Удружења ликовних уметника Србије од 2016. године.

Приредила је 6 самосталних изложби и учествовала на око 60 групних изложби у земљи и иностранству.

Добитник је неколико награда и стипендија.